Olympijské hry

Pre žiakov sme pripravili množstvo aktivít zameraných na kreativitu, šport a poznávanie Olympiády. Aktivity budú prebiehať priamo v areáli Vašej školy / škôlky. Všetky aktivity sú ladené súťaživo, kde si deti vybojujú vlastné diplomy. V programe sú zakomponované nasledujúce stanovištia: