Milí naši priaznivci,

Aj v roku 2024 sa uchádzame o vaše 2% zo zaplatených daní. Financie budú použité na obnovu areálu Elementals Park na Alpinke a na nové rekvizity pre divadelné predstavenia Divadla NEON. Pomôžte nám spolu zlepšovať sa a rásť. Sme tu pre vaše deti.

 

Ak sa rozhodnete podporiť nás, stiahnite si vyhlásenie nižšie, kde už sú vypísané naše údaje.

Podnikatelia a živnostníci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, vypisujú údaje o prijímateľovi 2% už priamo do daňového priznania, kde sú na to určené kolónky.

Tlačivo VYHLÁSENIE + POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE za rok 2023 odovzdajte na Daňový úrad najneskôr do 30.4.2024.

 

Prijímateľ 2%:

názov: Divadlo NEON

právna forma: občianske združenie

sídlo: Dénešova 1144/55, 04023 Košice

IČO: 4110718

 

Vyhlasenie 2024

 

Ďakujeme a ceníme si vašu podporu!