Cez príbeh jedného malého smartfónu sa oboznámime s vývojom telekomunikácie a nazrieme do prvopočiatkov komunikácie ako takej.

V príbehu nášmu smartfónu túto históriu približuje jeho babička- káblový analógový telefón.

Diváci sa zábavnou formou zapájajú do predstavenia a takto spoločne objavujú históriu telefonovania.

Predstavenie je kombináciou predstavenia a zážitkovej hodiny a vzniklo v spolupráci so Slovenským technickým múzeom.

Vhodné pre deti MŠ a I. stupeň ZŠ
Čas: 30- 40 minút
Cena

Dobrodružstvo telefónu