Známy príbeh o Vlkovi a kozliatkach plný poučenia s dôrazom na ostražitosť v novom prevedení.

V predstavení sme použili autorské piesne na oživenie a na vtiahnutie detí do deja interaktivitu.

Celkový dojem dopĺňa jednoduchá a nerušivá scéna tvorená rozprávkovým kufríkom s bábkami. Na záver sa rozlúčime krátkou oslavou s tančekmi.

Vhodné pre deti MŠ a I. stupeň ZŠ.
Čas: 30- 40 minút
Cena: na vyžiadanie

Kontaktujte nás.

Plagát na stiahnutie

Vlk a kozliatka