Tvorivá skupina združená v spoločnosti Divertido sa venuje rôznym druhom tvorby a hlavným znakom našej tvorby je kreativita a zábava. Venujeme sa vytváraniu zábavných a náučnych parkov, zážitkových hodín, divadelným predstaveniam, oživovaniu exponátov, programovej štruktúre zábavných inštitúcii, a podobne. Zabezpečujeme denné tábory pre firemných klientov a prevádzkujeme zábavný park.

Od roku 2009 sa venujeme divadelnej tvorbe. Dramatizáciu klasických rozprávok sme rozšírili o vedeckotechnické rozprávky v spolupráci so Slovenským technickým múzeom. Vo svojej tvorbe sa nebojíme experimentovania a využívania nových postupov. Preto sme zaviedli aj využitie holografických projekcií do našich predstavení.

Od roku 2015 sme vybudovali úspešný areál Údolie Manitou na Alpinke pri Košiciach. Rozšírili sme svoje pôsobenie na animačnú a eventovú činnosť. Na Indiánske motívy sme vyrobili veľa rôznych zábavných atrakcií a hier pre deti a dospelých. Postupne sme sa začali venovať aj iným témam a v roku 2022 bol areál prebudovaný na Elementals park venujúci sa štyrom živlom.

Od roku 2017 sa venujeme aj vytváraniu zážitkových hodín a spestreniu edukačného procesu. Vytvárame programy pre žiakov materských a I. a II. Stupeň základných škôl.