Pre žiakov sme pripravili množstvo aktivít zameraných na kreativitu, šport a poznávanie Olympiády.

Aktivity budú prebiehať priamo v areáli Vašej školy / škôlky.

Všetky aktivity sú ladené súťaživo, kde si deti vybojujú vlastné diplomy.

V programe sú zakomponované nasledujúce stanovištia:
• Hod na Olympijsku stenu
• Hod do kruhov
• Hod guľou do diaľky
• Prekážková dráha
• Dráha šikovnosti
• Lukostreľba
• Konské preteky
• Výroba medajlí
• Maľovanie na tvár / rúčku olympijske kruhy

Vhodné pre deti MŠ a I. stupeň ZŠ

Čas: 60- 120 minút
Cena 3,00€ / 1-hodinový program
5,00€ / 2-hodinový program

Olympijské hry