Prinášame vám možnosť cestovať v čase a zažiť bežný deň pôvodných obyvateľov Ameriky.

Žiaci sa za pomoci “Indiána“ oboznámia so základnými poznatkami o rozmiestnení jednotlivých kmeňov na kontinente, historickou i kultúrnou mapou Ameriky a jednotlivými typmi indiánskych obydlí.

Prostredníctvom metód zážitkovej pedagogiky si vyskúšajú výrobu múky pôvodným spôsobom a spoznajú nástroje bežnej potreby ako sú poľnohospodárske náradia, zbrane a pod.

Získané poznatky aplikujú do dejepisného a geografického vzdelávania a vyformujú si prezentačné zručnosti.

V programe sa žiaci oboznámia s dôležitými historickými udalosťami a spôsobom života indiánov. Získajú zručnosti formujúce jemnú a hrubú motoriku a prezentačné zručnosti. Žiaci prežijú kúsok histórie na vlastnej koži.

Vhodné pre II. Stupeň ZŠ

Čas: 45 – 90 minút
Cena 3,00 € / 45minút
5,00€ / 90 minút

S Indiánmi na ceste za poznaním